<![CDATA[SMC]]> vi-vn Designed by tvkarch@msn.com 60 TVK CMS <![CDATA[Năm 2018]]> Thu, 16 Aug 2018 08:51:33 GTM <![CDATA[CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC 30 năm tiếp bước để bước tiếp]]> (ĐTTCO) - Năm 2018 là thời điểm tròn 30 năm CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) được hình thành và phát triển.

]]>
Mon, 13 Aug 2018 11:35:16 GTM (ĐTTCO) - Năm 2018 là thời điểm tròn 30 năm CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) được hình thành và phát triển.

]]>
<![CDATA[Công văn công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM về việc thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 14]]> Thu, 09 Aug 2018 15:32:51 GTM <![CDATA[Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14]]> Thu, 09 Aug 2018 15:24:32 GTM <![CDATA[Điều lệ]]> &nbsp;Điều Lệ Tổ Chức và Họat Động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

&nbsp;

&nbsp;

]]>
Tue, 31 Jul 2018 09:42:05 GTM &nbsp;Điều Lệ Tổ Chức và Họat Động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

&nbsp;

&nbsp;

]]>
<![CDATA[Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh]]> Tue, 31 Jul 2018 09:26:13 GTM <![CDATA[Công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành chi cổ tức và ESOP]]> Tue, 31 Jul 2018 09:10:41 GTM <![CDATA[Hội Thi Tìm Kiếm MC Tài Năng SMC 2018]]> Nhằm tạo môi trường thuận lợi để CBNV tham gia vào các hoạt động văn hoá nghệ thuật, khuyến khích hình thành và phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng dẫn chương trình và hướng đến các hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập công ty SMC (19/8/1988- 19/8/2018).

]]>
Mon, 30 Jul 2018 15:55:35 GTM Nhằm tạo môi trường thuận lợi để CBNV tham gia vào các hoạt động văn hoá nghệ thuật, khuyến khích hình thành và phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng dẫn chương trình và hướng đến các hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập công ty SMC (19/8/1988- 19/8/2018).

]]>
<![CDATA[Toàn thể CBNV SMC hưởng ứng phong trào thi đua hướng đến ngày kỷ niệm thành lập Công ty (19/8/1988-19/8/2018)]]> Hưởng ứng phong trào thi đua&nbsp;chào mừng 30 năm thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (19/08/1998 -19/08/2018). Được sự chấp thuận của Ban TGĐ công ty, BCH Đoàn Thanh Niên tổ chức giải cúp bóng đá SMC và&nbsp;kéo co, hội thi tìm kiếm MC tài năng, hội thi báo tường và tham gia chương trình thiện nguyện trong năm 2018.

]]>
Wed, 25 Jul 2018 15:08:14 GTM Hưởng ứng phong trào thi đua&nbsp;chào mừng 30 năm thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (19/08/1998 -19/08/2018). Được sự chấp thuận của Ban TGĐ công ty, BCH Đoàn Thanh Niên tổ chức giải cúp bóng đá SMC và&nbsp;kéo co, hội thi tìm kiếm MC tài năng, hội thi báo tường và tham gia chương trình thiện nguyện trong năm 2018.

]]>
<![CDATA[Công bố thông tin UBCKNN về việc thành lập Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng]]> Fri, 20 Jul 2018 14:50:49 GTM