Đại Hội Đồng Cổ Đông SMC năm 2017

Ngày 01/04/2017 vào lúc 09:00 tại Trung tâm hội nghị White Palace. Công ty CP ĐT TM SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Chương trình thảo luận và thông qua một loạt chiến lược quan trọng liên quan đến tăng vốn, đầu tư hệ thống tẩy mạ thép, nâng cao chất lượng quản trị hệ thống…Tất cả đều dựa trên mục tiêu xuyên suốt trong nhiều năm, đó là tối ưu hóa lợi ích cổ đông.

Trong năm 2017, Công ty dự kiến sẽ tiêu thụ 1.050.000 tấn thép các loại (tăng 100,7%), tổng doanh thu 10.550 tỷ đồng (tăng 111,7%), lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng (tăng 22,1%) so với năm 2016.

Về hoạt động đầu tư, công ty có kế hoạch đầu tư dự án nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm sau thép tại Khu công nghiệp Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 750 tỷ đồng, trong đó 250 tỷ đồng vốn cổ phần và 500 tỷ đồng từ nguồn vốn vay. Thời gian xây dựng dự kiến 1 năm với tỷ suất sinh lợi nội tại (IRR) đạt trên 20%. Doanh thu hòa vốn của dự án dự kiến đạt 615,97 tỷ đồng.

Trong năm 2017, SMC cũng dự kiến tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh một dây chuyền tẩy và một dây chuyền mạ khổ 700m/m, với tổng vốn đầu tư là 130 tỷ đồng tại SMC Cơ Khí.

Về nhà xưởng và kho hàng, SMC đang ở trong tình trạng thiếu để lắp đặt thiết bị mở rộng nhà xưởng và lưu trữ hàng hóa. Với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, việc tìm kiếm thêm mặt bằng mới trong năm 2017 là cấp thiết với quy mô diện tích từ 3-5 ha, khi có mặt bằng mới công ty sẽ tiếp tục lập phương án đầu tư xây dựng cụ thể.

Đối với SMC Hà Nội, Công ty xem xét đầu tư thêm phân xưởng gia công Coil Center thép cán nóng nhằm tận dụng mối quan hệ sẵn có với Formosa.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ phát triển giai đoạn 2 nhà máy liên doanh ống thép SENDO, nâng công suất hoạt động lên gấp đôi so với hiện tại, dự kiến sản lượng 10.000-12.000 tấn/tháng vào giữa năm 2018. Qua đó, SMC phấn đầu đạt mốc sản lượng 100.000 tấn/tháng, trong đó ưu tiên có các mặt hàng có tỷ suất sinh lợi cao, nhằm đưa hoạt động của doanh nghiệp sớm đi vào quỹ đạo và ổn định.

Để hoàn thành các kế hoạch đề ra, SMC sẽ tiếp tục tập trung cho yêu cầu về an toàn và hiệu quả trong kinh doanh, thúc đẩy các đơn vị thành viên chủ động xây dựng bản sắc kinh doanh riêng của mình; đồng thời phát triển mảng kinh doanh thép dẹt ngày càng vững chắc với thế mạnh tập trung tại nhà máy Coil Center và các nhà máy sản xuất thép ống. Riêng với Nhà máy Liên doanh ống thép SENDO, sau năm đầu tiên đi vào hoạt động đã tạo ra kết quả tích cực, đặc biệt là vị thế trong xuất khẩu. Do đó trong năm nay SMC sẽ hỗ trợ tích cực cho SENDO bởi hoạt động phát triển của đơn vị này có liên quan chặt chẽ với các hoạt động khác của SMC…

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch